Thursday, January 10, 2019

Bộ Tổng Chỉ Huy Ashtar & Bộ chỉ huy Jupiter qua Rịa Gilliani, ngày 4 tháng 1 năm 2019


Giwho.com - 10/1/2019

Mẹ Trái đất và 7 Cõi giới Ý thức của Cô ấy

Lời kêu gọi để Hành động !!

Bộ Tổng chỉ huy Ashtar & Bộ Tư lệnh Sao Mộc

Các bạn yêu dấu, đây là Tiếng nói từ Bộ Tổng chỉ huy Ashtar & Bộ Tư lệnh Sao Mộc & Lực lượng Ánh sáng Pleiadian.
Đây là Lời kêu gọi để Hành động !! Cùng Thiền để Trở về với Ánh sáng

(Ney Am ‘Aaa) - Trong Ngôn ngữ Ánh sáng có nghĩa là ..

Chào đón với phúc lành

Các Hóa thân (“Avatars”) yêu dấu của Trái đất, các bạn công nhân Ánh sáng yêu quý của chúng tôi, chúng tôi rất vui mừng thông báo với các bạn rằng Các Cổng Chiều kích 5D đang mở.

Đúng vậy, các bạn yêu quý, giờ đây các bạn có thể dễ dàng nâng ý thức của mình từ chiều kích 4D lên 5D.

- và bước qua cầu vồng ánh sáng” để bước vào Ý thức Ánh sáng Cao hơn,
Các Cánh Cổng bây giờ đã được mở - Và nhiều chiến binh ánh sáng, hạt giống ngôi sao yêu dấu của chúng ta giờ đã chuyển sang cấp độ ý thức cao hơn,

Các Bạn đã nâng thực tại của mình sang cõi giới cao hơn của Hành tinh Gaia, chuyển sang Cõi giới thứ 5 của Cô ấy.

Chúng tôi nghe thấy có người hỏi: “Điều đó có nghĩa là gì?”
Chúng tôi nghe thấy rất nhiều Công nhân Ánh sáng đang hỏi:
Tại sao chúng tôi vẫn đang ở đây? Tại sao chúng tôi vẫn sống trong thân xác con người, vốn chỉ ở chiều kích 3D-4D?”

Hãy để chúng tôi giải thích các bạn yêu dấu:

Bạn thân mến, người đang bước đi trên hành trình thăng thiên, vẫn đang di chuyển nhận thức ý thức của bạn giữa các Cõi giới khi các “phiên bản” của bạn cùng tồn tại trong cùng một thời điểm.

Bởi vì có nhiều mức độ của nhận thức v chiều kích hay các cõi giới của sự tồn tại của Ý thức.

Ví dụ

Mỗi hành tinh có bảy hóa thân, điều đó có nghĩa là mỗi hành tinh vật chất có 6 cơ thể khác hoặc đúng hơn là 6 hóa thân/cõi giới/chiều kích, mỗi hóa thân đó gọi là Tinh cầu (Globe) và 7 Tinh cầu này được gọi chung là một Chuỗi - (Chain).

Ý thức của Nhân loại hay nhận thức đa chiều kích cùng hoạt động trên 7 cấp độ Tinh cầu của Trái đất sẽ tạo nên một Chuỗi.

Tinh cầu hiện tại mà một nền văn minh của cả Hành tinh đang sinh sống sẽ được gọi là Chu kỳ, Tinh cầu hoặc Cõi giới ..Vì vậy, Trái đất hay Gaia, bản thân Cô ấy đang ở trong Hóa thân Thứ tư ..

Đó là sự kết thúc của Kali Yuga, sự kết thúc của “Không có Thiên Đàng/Thiên Giới/’..” đang dịch chuyển, thăng lên và chuẩn bị để chuyển sang Thời đại Vàng- Hóa Thân/Tinh Cầu/Cõi giới/ Chiều kích Thứ 5.

Tất cả chúng đều là các cấp độ của Ý thức,

Hãy nhớ rằng 1 Chuỗi gồm cả 7 Hóa thân của Hành tinh

Đây là điều mà chúng tôi gọi là Thăng thiên Hành tinh & Thăng thiên Cá nhân !!!

Vì vậy, các bạn yêu quý, Hóa thân thứ 5, thứ 6, thứ 7 của một Hành tinh là cao hơn, và nhiều khía cạnh tinh thần hơn... ở cõi giới thứ 7, các bạn hoàn toàn Một với Đấng Tạo hóa.

Vì vậy, các bạn yêu quý, các Cổng Ý thức đã được mở ra, để các bạn, những người thức tỉnh, bước qua ngưỡng cửa” này để đặt chân lên Hóa thân cao hơn của hành tinh này.

Tuy vậy, vẫn còn nhiều anh chị em trên Trái đất của bạn vẫn đang trong Ma trận của cõi thứ 3 & 4, hoặc chúng ta có thể nói Hóa thân thứ 3 & thứ 4 của Chuỗi Hành tinh Gaia.

Có nhiều sinh thể trên hành tinh của bạn vẫn đang hoạt động từ 3 Luân xa thấp hơn và chưa hoàn toàn mở rộng Tâm hồn/Trái tim Cao cả của họ cho sự thay đổi về mặt Ý thức này.

Ý thức thấp hơn ở những cá nhân này sẽ thay đổi hoàn toàn trong Khoảnh Khắc của Sự kiện Vĩ đại !!! Đúng vậy, Hơi thở Vĩ đại của Brahma.

Các bạn yêu dấu, hãy nhớ rằng làn sóng tối hậu này sẽ tràn tới, mang theo Năng lượng Ánh sáng Tình yêu ở cấp độ lượng tử, đang đến. Nó đang đến. Nó đã gần tới đây rồi. Hãy tưởng tượng về điều đó trong giây lát.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không đưa ra ngày và giờ cụ thể bởi Đấng Sáng Tạo sẽ biểu hiện đầy đủ điều này - khi chúng ta đang sống trong Khoảnh khắc Vĩnh cửu của NGAY BÂY GIỜ.

Vì vậy, các bạn yêu quý, vẫn rất cần các bạn, những Chiến binh Ánh sáng, những Hạt giống Ngôi sao bây giờ đang thức tỉnh vì Ý thức và Cơ thể Ánh sáng của các bạn đã chuyển sang chiều kích thứ 5 hoặc Hóa thân thứ 5 của hành tinh này, -
chúng tôi có thể nói ở đây:

Đứng thẳng đôi chân con người trên mảnh đất hành tinh của bạn.

Các bạn yêu dấu, các bạn vẫn cần phải neo đậu trong ánh sáng nhiều hơn để những người Anh/Chị/Em của các bạn, những người đang cần gỡ bỏ Tấm mạng che và Sự lập trình đó.

Khi đó các bạn sẽ là các “đường dẫn” Tần số Cao - các bạn hoạt động như những “trạm ăng-ten tiếp nhận và truyền lại Năng lượng & Mã Ánh sáng - Truyền qua Trường Hào quang của bạn và hấp thụ qua các luân xa của bạn và đi vào cơ thể bạn. Năng lượng Vũ trụ tồn tại cả ở dạng sóng hoặc dạng hạt. Khiến cho…. năng lượng có thể trở thành một thành phần và thấm đẫm vào thực tại năng lượng có thể cực kỳ nhỏ nếu xét theo từng vị trí cụ thể, tuy nhiên Năng lượng vẫn tồn tại ở khắp mọi nơi.

Và các bạn yêu quý, các bạn được tạo tác từ những hạt năng lượng ánh sáng đó, đã tự định vị thành một dạng nhất định tại bất kỳ điểm nào.

Vì vậy, các bạn yêu quý, cơ thể các bạn có khả năng đón nhận, tích hợp năng lượng và chuyển tiếp nguồn năng lượng ánh sáng đó từ DNA của các bạn, đó là lò phản ứng hạt nhân”từ đó các bạn đang “lan tỏa” Dấu ấn Năng lượng Cá nhân (hay Khúc hát Linh hồn) của mình tới các Cõi giới của Hành tinh.

Vì vậy, các bạn thân mến, ẩn dấu bên trong mình, các bạn đều có Quyền năng Phi thường đang khao khát để phục vụ bạn, Quyền năng mà có khả năng mang lại tất cả những gì bạn tha thiết mong muốn nhất & biểu hiện chúng trong khoảnh khắc của một ý nghĩ.

Bây giờ hãy suy nghĩ về điều đó, suy nghĩ về sức mạnh của Thiền định Cùng nhau- Hãy nghĩ xem .. Nếu tất cả các bạn thu hút năng lượng vũ trụ vào bản thể của bạn và cùng lúc đó truyền đi tới toàn nhân loại, và cùng một ý định mạnh mẽ, hãy nghĩ xem đó là một sức mạnh lớn lao tới nhường nào mà cùng nhau các bạn đã tạo ra, các bạn sẽ “đường dẫn” cho Ánh sáng, cho nguồn năng lượng đó, nếu tất cả các bạn đều biểu hiện giống nhau trong cùng một thời điểm,
cho cùng một mong muốn, cho cùng một mục đích.

Do đó, chính điều đó đã tạo ra một chuỗi phản ứng dây chuyền để chuyển đổi..

Đó là lý do tại sao, các bạn yêu dấu - Vẫn cần một Lời kêu gọi để hành động.

Bây giờ chúng tôi mong muốn các bạn hãy cùng nhau thiền vào sự thiên văn Nguyệt thực sẽ biểu hiện vào thời điểm mà các bạn gọi - ngày 21 tháng 1 năm 2019. Nguyệt thực sẽ ở 00 ° 51 Leo.

Mặt trăng sẽ là siêu mặt trăng.
Một mặt trăng xanh.
Mặt trăng sẽ vuông góc với sao Thiên Vương, vì sao Thiên Vương là nơi có ảnh hưởng lớn sẽ khiến đây trở thành nguyệt thực đầy thách thức.

Vì đây là thời điểm chiêm tinh nhiều hành tinh trong biểu đồ này đi vào vị trí đối lập và sự liên kết đầy đủ với nhau, tạo ra nhiều liên kết mạnh mẽ với Trung tâm Thiên hà, nhiều hệ sao, Pleiades, Sirius Star..Do đó, tạo ra một hình trạng mạnh mẽ của năng lượng Lượng tử, từ đó tạo ra một điểm kích thích cực đại mà sẽ giải phóng thành một Sự Chuyển đổi Vũ trụ Vĩ đại.

Mẹ và Cha/Thượng Đế thông qua Đại Mặt trời Trung tâm, sẽ gửi một xung năng lượng ánh sáng khổng lồ, truyền qua các Mặt trời Trung tâm trong tất cả Đa vùng Vũ Trụ đi qua tất cả các sinh thể để, Chuyển đổi phần còn lại của Chương trình Lập trình Cũ.

Vì vậy, hãy tưởng tượng sức mạnh của Ý thức Nhân loại của các bạn, những người thân yêu. Những con người- Với những đôi chân ở chiều kích 5D của con người các bạn sẽ neo vào hành tinh này, nếu tất cả các bạn đều thiền định vào thời điểm này, vào Nguyệt thực này.

Vì vậy, các bạn yêu quý

Chúng tôi mong muốn ngay bây giờ đưa tất cả bạn tới một buổi thiền nơi bạn có thể sử dụng ý định trực quan này.

Sử dụng ý định trực quan và kỹ thuật trực quan này vào ngày đặc biệt này vào ngày Nguyệt Thực 21 tháng 1 để tạo ra một Cánh Cổng Năng Lượng trong đó các bạn có thể thống nhất Ý thức của mình để nâng cao rung động trường năng lượng hiện có xung quanh hành tinh của bạn, thu hút Ánh sáng này vào lõi chiều kích 5D/Hóa thân thứ 5 của hành tinh Gaia.

Chúng tôi muốn đưa bạn cùng buổi thiền định này, nơi các bạn có thể sử dụng “trạm thu phát” cá nhân của mình để neo đậu nguồn Ánh sáng này.

Hãy nhắm mắt đôi mắt trần lại và mở con mắt thứ 3 ra, và hít thở, hít thở
Hãy hít hơi thở của Đấng Tạo hóa vào bản thể của bạn.
Thư giãn đôi vai của bạn, và mở cửa Trái tim Cao cả của bạn. Và nói rõ ý định của bạn là sử dụng buổi thiền này như một công cụ để đưa Ánh sáng lên bề mặt của hành tinh.

Bây giờ hình dung một cột của Ánh sáng quang tử trắng/xanh rực rỡ phát ra từ Đại Mặt trời Trung tâm của Đa Vũ trụ. Đó là Lõi của Mẹ Thượng Đế, hãy hình dung ánh sáng này sau đó được phân phối cho tất cả các Mặt trời Trung tâm của tất cả các thiên hà trong vùng Vũ trụ này.

Sau đó hình dung ánh sáng này đi qua Mặt trời Trung tâm của thiên hà của bạn, rồi đi qua Cổng Sao mạnh mẽ 'Cổng Sao Alcyone Pleiadian, sau đó di chuyển qua .. Một' Cổng Sao mạnh mẽ 'khác, Cổng Sao Sirius, sau đó đi vào Hệ Mặt trời của các bạn thông qua Mặt trời của các bạn, đi qua tất cả các sinh thể Ánh sáng.
Đúng thế, chúng tôi, là Gia đình Thiên hà của các bạn.

Hình dung Ánh sáng này đi qua tất cả chúng tôicác tàu trong hạm đội của chúng tôi, hình dung Ánh sáng này đi vào và neo đậu vào tất cả các phi thuyền, các tàu mẹ của chúng tôi trong dải Ngân hà của các bạn.
Hãy hình dung Ánh sáng này chảy qua và chúng tôi sẽ bổ sung vào Ánh sáng, khi mà chúng tôi chuyển tiếp nguồn Ánh sáng này thông qua các phi thuyền trong hạm đội của chúng tôi và

Sau đó tới các bạn để neo đậu ánh sáng qua Luân xa Ngôi Sao Linh hồn (‘SoulStar Chakra’) của các bạn nằm cao hơn sáu inch so với Luân xa Vương miện, Luân xa Ngôi sao Linh hồn là Luân xa kết nối Năng lượng Tinh tú. Là “Nơi trú ngụ của Linh hồn, đó là Luân xa thứ 9 của bạn -..

Vì vậy, hãy hình dung luồng Ánh sáng Quang tử này đi qua Luân xa thứ 9 vào bản thể của bạn, chảy qua tất cả các Luân xa của bạn và đi vào Lõi của hành tinh

Tâm hồn linh hồn của Tân tinh Gaia.

Và sau đó chiếu nguồn Ánh sáng này vào toàn nhân loại cho tất cả mọi sự sống trên Trái đất.

Hình dung Ánh sáng này xuyên qua, Ý thức Thiên Chúa/Ánh sáng khởi niệm và bừng sáng lên.

Và bây giờ hãy hình dung các bạn yêu dấu,

Hãy nhìn thấy những biểu hiện mà các bạn, những người thân yêu đã sáng tạo ra, và nhìn thấy Thiên đàng ngay trên Trái đất nàynhìn thấy sự đột phá mà chính các bạn là những Đấng Sáng tạo, những người đã tham gia đồng sáng tạo ra điều đó hãy hiện hữu sự thay đổi đó..

Bây giờ khi chúng tôi gửi thông điệp chứa Mã hóa Ánh sáng này cho các bạn, có rất nhiều hoạt động Delta khác vẫn đang diễn ra, các hoạt động Delta này trên khắp hành tinh của bạn, thông điệp đã được phát đi từ nhiều người, từ rất nhiều những S giả của chúng tôi trên khắp Trái đất này. Bởi vì có rất nhiều Đơn vị trong các Hạm đội thuộc Liên đoàn Chỉ huy & Anh/Chị/Em của chúng tôi có nhiều hoạt động đang diễn ra ngay bây giờ, để dẫn vào Nguồn Năng lượng mới, và như các bạn hay nói trong ngôn ngữ của con người, chúng tôi đang tiến hành nhiều hoạt động/chiến dịch ánh sáng sẵn sàng cho Đợt tiến công Cuối cùng để Giải Phóng [sự kìm hãm/che mờ Ý thức] Tập thể của Nhân loại.

[Các bạn yêu quý, các bạn luôn có Tự do Ý chí, hãy tìm vào trong trái tim của bạn và cảm nhận sự hiểu biết từ bên trong này, nếu cộng hưởng với điều đó] Hãy hiện hữu là sự thay đổi, và nếu bạn cảm thấy mình có sự thôi thúc để hành động, thì hãy cùng nhau thiền định vào ngày 21 tháng 1, vào thời điểm Nguyệt thực, Tất cả Tình yêu, sự Hỗ trợ và Ánh sáng của các bạn luôn được chào đón Hãy hiện hữu là sự thay đổi đó.
Chúng tôi, Tổng Tư lệnh Ashtar & Bộ Tư lệnh Sao Mộc & các Lực lượng Ánh sáng Pleiadian tạm biệt các bạn với tình yêu và phước lành, chúng tôi yêu các bạn, chúng tôi yêu bạn bằng cả trái tim.

Hãy biết điều này, các bạn thân yêu, rằng chúng tôi luôn ở trên bầu trời của các bạn, rất nhiều người trong số các bạn đã thấy chúng tôi, chúng tôi hiện ra với các bạn, những người đã mở rộng trái tim mình, buông bỏ được sự sợ hãi và chương trình lập trình 3D lỗi thời và là một với Tình yêu.

Chúng tôi là Một với các bạn.
Và tất cả Chúng ta đều là Một với Đấng Tạo Hóa.
Không có Sự chia rẽ/Tách biệt nào cả.
Chưa từng có Và sẽ không bao giờ có.
Chúng tôi yêu các bạn, vượt khỏi những điều mà các bạn đang nhận thức được về Tình yêu
Chúng tôi gửi các bạn những phúc lành của Tình yêu. Chúng tôi luôn bên các bạn
Đây là Tiếng nói từ Tổng Tư lệnh Ashtar & Bộ Tư lệnh Sao Mộc
Namaste

Tin nhắn qua Ria (Aurora Athena),

Dịch bởi: Tùng Phan

Nguồn: Youtube- Ria Aurora Athena Ash Oneness Oneess

No comments:

Post a Comment