Saturday, August 10, 2019

Tinh thần Cởi mở để đón nhận Tình yêu Vô điều kiện


giwho.com 10/8/2018
Tổng lãnh thiên thần Zadkiel qua Suzanne Lie
Phước lành tới các bạn, tôi là Tổng lãnh thiên thần Zadkiel,
Tôi đến với các bạn hôm nay thông qua Con Mắt thứ ba và Trái tim Cao cả của các bạn, để nhắc nhở các bạn rằng Con Mắt thứ ba và Trái tim Cao của bạn có thể phân biệt và nhìn thấu MỌI “chiêu trò”(“false flag”) và “ảo cảnh”(“projected illusion”) của chiều kích 3D.
Khi Những người Bóng tối (“Dark Ones”) ngày càng tuyệt vọng, họ sẽ không dừng lại trước bất kỳ điều gì để duy trì Quyền lực Trên Người khác(“Power Over Others”), điều họ có được nhờ sự sợ hãi mà họ đã tạo ra bằng sức mạnh của những ảo ảnh đáng sợ mà họ là tác giả.
Tuy nhiên, điều mà Những người Bóng tối không thể nhận ra là nhiều người đã từng ở trong vòng vây của những ảo ảnh đáng sợ của họ, đã mở rộng ý thức của họ, đủ để có thể phân biệt giữa một ảo ảnh với thực tại thực sự.
Tôi, Zadkiel, NGAY BÂY GIỜ sẽ chia sẻ cách thức làm thế nào mà ý thức đã được mở rộng của các bạn cho phép bạn phân biệt giữa đó là “ảo cảnh 3D” và thực tại chiều kích thứ ba (“3D”) hoặc 4D hoặc/và 5D mà được tạo ra bởi ý thức tập thể, thống nhất của các thành viên cá nhân tạo nên các tần số của thực tại
Đầu tiên tôi sẽ nhắc các bạn rằng thực sự có hai “phiên bản” của Trái đất. Một là Ma trận 3D mà các nhóm “Quyền lực Trên Người khác” có hạn chế, và phiên bản khác của Trái đất là cơ thể thực sự của hành tinh Gaia, chỉ có thể được cảm nhận bởi những người sống theo những luật của “Quyền năng ở Bên trong”(“Power Within One’s SELF”). [Trong ngôn ngữ Tiếng Việt đã ẩn chứa sự thật về hai khái niệm này trong 2 từ đó là Quyền lực và Quyền năng: “1 - Quyền năng, là quyền được dựa trên năng lực của mỗi có nhân, nói chính xác hơn quyền năng là quyền dựa vào năng lượng người đó sở hữu được trong sáng tạo của mình. Vì sao người ta luôn cho rằng God là Đấng quyền năng tối thượng, đơn giản bởi ý thức God là của God, vậy nên năng lượng được tạo ra bởi ý thức God là vô hạn. Ngoài ra God còn là Đấng tình yêu, vậy nên năng lượng tình yêu được God tạo ra và trao cho...là vô hạn. Cho nên, chỉ cần nói đến God là nói đến Đấng quyền năng tối thượng, cũng tức là đã nói lên sự đầy đủ, trọn vẹn trong tổng thể của God. Quyền năng của một người càng lớn, càng đem lại cho người khác nhiều hạnh phúc hơn. Trong thế giới ánh sáng không tồn tại cái gọi là quyền lực, nhưng chỉ là quyền năng; 2 - Quyền lực, trong cuốn Sự thật tối hậu tôi đã nói quyền lực của con người chỉ là cái tồn tại trên Trái đất, nói chính xác hơn nó là thứ chỉ tồn tại trong thế giới 3D nói chung. Thật vậy, quyền lực là một sức mạnh vô hình được sinh ra trong thế giới bóng tối, quyền lực không được sinh ra trong thế giới ánh sáng. Vậy hỏi thực ra thì quyền lực được sinh ra như thế nào? Trên thực tế, quyền lực được sinh ra được luôn hỗ trợ bởi một lực lượng ý thức bóng tối cụ thể nào đó tạo nên sức mạnh làm cho người khác phụ thuộc vào người nắm giữ. Qủa thực, quyền lực là thứ được sinh ra từ ảo tưởng, nhưng sức mạnh của nó có thể tác động tiêu cực lên mọi mặt đời sống thực tế của con người. Trên thực tế, quyền lực tự thân nó là thứ không có thật, nhưng nó là thứ được người khác trao cho một người, cho một nhóm hay cho một quốc gia cụ thể nào đó.”- Trích trang 130 bản pdf cuốn sách Ánh sáng Tình yêu Thời đại vàng, Nguyễn Ngọc Thuận, 2015 hoặc tại đây: http://giwho.com/vi/phan-iv-chuong-2-con-nguoi-den-trai-dat-voi-mục-dich-cụ-thẻ-gi/].
Quyền năng là một khái niệm thuộc về tầng cao hơn của 4D, và 5D mà những người sống bằng “Quyền lực Trên Người khác” nghĩ rằng đó là một ý tưởng ngu ngốc. “Làm thế nào chúng ta có thể kiểm soát những người đã tìm thấy quyền năng ở bên trong của họ?”- câu hỏi từ các “nhóm Quyền Lực”.
Câu trả lời cho câu hỏi đó là họ không thể kiểm soát những người đã tìm thấy quyền năng bẩm sinh từ bên trong chính họ. Chính vì lý do đó mà “những người lạc lối / Illuminati” đã tạo ra nhiều “ảo cảnh 3D” mà dường như hoàn toàn là sự thật đối với tầm nhìn của những người vẫn bị giới hạn trong nhận thức 3D của họ.
Những người đã duy trì và/hoặc nhớ lại ý thức 4D của họ sẽ có thể “nhớ lại những giấc mộng mà trong đó bóng tối đang cố gắng thống trị/đàn áp ánh sáng”. Họ cũng có thể có được thông tin trong các trải nghiệm thiền định mà nhắc nhở họ rằng, mặc dù các phiên bản chiều kích 3D/4D của “cuộc sống Trần gian” vẫn đang hoạt động, nhưng có một thực tại khác đang lóe lên “ở rìa” nhận thức của họ. Trong thực tại “khác” này, Trái đất đang chuyển đổi thành biểu hiện chiều kích thứ năm [5D- hay Ý thức Ánh sáng 5D không còn bị ràng buộc bởi nhị nguyên/phân cực từ Ý thức 3D và 4D] của Cô ấy.
Những người vẫn bị ràng buộc với Ma trận 3D, hoạt động như một mạng lưới tần số để hạn chế ý thức hành tinh của Gaia ở các chiều thứ ba / thứ tư, không thể nghĩ rằng bất kỳ thực tại nào cũng có thể cộng hưởng với chiều kích 5D, mà trong đó không gian/thời gian đã lỗi thời và tất cả cuộc sống cộng hưởng với ý thức Ở ĐÂY và NGAY BÂY GIỜ.
May mắn thay, ngày càng có nhiều người mở rộng ý thức của họ, và do đó vùng nhận thức của họ, bao gồm khả năng phân biệt sự khác biệt giữa “ảo cảnh 3D” và thực tại đích thực và sống động mà trong đó các nguyên tố của Đất, Không khí, Lửa và Nước đã hợp nhất để tạo ra các dạng sống có thể chấp nhận Ánh sáng của Linh hồn.
Sự khác biệt chính giữa thực tại thực sự và thực tế kiểu 3D là Linh hồn. Một thực tế kiểu 3D giống như một “con rối”. Một “con rối” trông như thật, nhưng nếu bạn quan sát con rối đó qua Con mắt Thứ ba và/ hoặc Trái tim Cao cả của bạn, bạn sẽ biết rằng con rối kia KHÔNG CÓ “linh hồn”.
Tương tự như vậy, một ảo cảnh 3D không có linh hồn. Giống như một con rối, một “ảo cảnh 3D” có một “bậc thầy múa rối”, người nói cho con rối biết phải nói gì hoặc làm gì. Theo cách tương tự, Những người Bóng tối được hướng dẫn bởi “bậc thầy múa rối” vô hình của họ, “người” sẽ cho họ biết phải làm gì, và khi nào nên làm điều đó.
Một trong những điều mà Những người Bóng tối đã làm là tạo ra các “ảo cảnh 3D” đan xen với thực tế vật lý 3D. Một vài phần của thảm họa ngày 11 tháng 9 là một ví dụ về kiểu đan xen này.
Những người lạc lối hoặc một số người có thể gọi họ là Những người Bóng tối này, họ không thể phân biệt giữa “ảo cảnh 3D” và thực tại thực sự bởi vì họ đã phủ nhận tính nhất thể của họ với linh hồn của chính họ.
Do đó, họ không biết rằng có những Con Người có thể sử dụng quyền năng tâm linh bẩm sinh của mình để phân biệt giữa ảo cảnh 3D và thực tại thực sự. Vì những người lạc lối này không có “tinh thần” ở bên trong chính họ, họ không thể nhận thức được linh hồn ở những sinh mệnh khác, hoặc thậm chí trong các thực tại khác. [ẩn nghĩa trong tiếng Việt của “tinh thần” là “tinh hoa của Thần”-hay còn được gọi là ý thức Ánh sáng. Trong nguyên bản Tiếng Anh, từ này vẫn là từ “Spirit”, phía trên dịch là Linh hồn, nhưng tại đây dịch là Tinh thần. Bởi dù là một hòn đá cũng có Linh hồn, tức gói thông tin ẩn tàng, nhưng những người “chìm trong Bóng tối” này không phải không có Linh hồn, mà hiện tại ở cấp độ Linh hồn, phần mềm Tâm hồn và thể lý 3D của họ không có khả năng thu hút/sử dụng các nguồn Năng lượng Ánh sáng “Tinh thần”, bạn có thể tìm hiểu thêm về sự khác nhau giữa Linh hồn và Tâm hồn tại đây: http://giwho.com/vi/phan-i-mot-so-van-de-da-tung-ton-tai-trong-qua-khu-can-hieu-chinh-chuong-ii/ hoặc trang 20 bản pdf cuốn sách Ánh sáng Tình yêu Thời đại vàng, Nguyễn Ngọc Thuận, 2015].
Mặt khác, các tình nguyện viên tới Trái đất của chúng tôi, nghĩa là những người trong số các bạn mà tình nguyện rời khỏi Hạm đội Phi thuyền hoặc Thế giới Quê nhà ở chiều kích cao hơn của các bạn để nhập vào cơ thể vật lý trên Trái đất chiều kích thứ 3 và thứ 4, có thể dễ dàng nhận biết tần số của mọi người và các tình huống bằng cách quan sát tỷ lệ phần trăm của “tinh thần” chảy vào và thông qua mỗi người, địa điểm hoặc sự vật.
Tôi, Zadkiel, mời các bạn sử dụng ký ức đang không ngừng mở rộng của mình để nhớ lại thời điểm bạn cảm nhận được một chiếc máy bay đang bay khi nó chở đầy người. Hãy nhớ “tinh thần” trong trường hợp này không có ý nghĩa là “tâm linh”. Yếu tố “tinh thần” mà TÔI ĐANG nhắc tới là “sinh lực của linh hồn” mà nó tới trong hơi thở đầu tiên của mỗi người khi bạn được sinh ra.
Nhiều người trong số các bạn, những người ở trên mặt đất, đã có thể duy trì cảm giác về sự hướng dẫn tâm linh đó trong suốt cuộc đời của các bạn. Bây giờ, hãy sử dụng trí tưởng tượng của các bạn, hay là những suy nghĩ vận hành bởi ý thức Ánh sáng 5D, để nhận thức các sự kiện và “chiêu trò” đằng sau đã xảy ra trong vài thập kỷ qua của các bạn.
Nhiều người trong số các bạn đã từng tự hỏi tại sao mình lại nghi ngờ rằng những sự kiện này “có thật” hay không. Tuy nhiên, bạn không dám nói với quá nhiều người về sự nghi ngờ của bạn vì sợ rằng họ sẽ nghĩ bạn là người “lập dị”.
Tuy nhiên, trên thực tế rằng bạn lập dị, kỳ lạ, kỳ quặc và / hoặc kỳ dị, chính điều đó cho phép bạn phân biệt giữa các tình huống thực tế chứa đầy tinh thần của những người đã trải nghiệm chúng và các tình huống “chiêu trò” trong ảo cảnh 3D mà không có “cảm nhận tinh thần”.
Những người Bóng tối, những người đã tạo ra những ảo cảnh 3D đáng sợ này, đã “đánh mất” linh hồn của chính họ để sống cuộc sống của “Quyền lực Trên Người khác” và “chỉ phục vụ chính mình”. Vì vậy, họ không thể phân biệt giữa một ảo cảnh 3D và một thực tại thực sự thông qua “hơi thở đầu tiên của linh hồn”.
Tôi, Tổng lãnh thiên thần Zadkiel, đã được chọn để thông báo với các bạn rằng Những người Lạc lối này đang lên kế hoạch để tạo ra nhiều hơn những ảo cảnh 3D với mục đích tạo ra nhiều sự sợ hãi hơn. Những người Lạc lối, hay còn được gọi là Illuminati, đang rất lo lắng vì họ đang mất dần quyền kiểm soát Ma trận 3D, mạng lưới tần số 3D, mà họ đã tạo ra.
Họ đã tạo ra một Ma trận 3D, hoạt động như một mạng lưới tần số để hỗ trợ họ phóng chiếu những ảo cảnh đáng sợ của họ vào các chiều kích 3D và phần thấp hơn của chiều kích 4D của thực tại trên Trái đất. Thật không may cho Những người Lạc lối này, ngày càng có nhiều người đang “thoát ra” khỏi Ma trận 3D và mở rộng ý thức của họ để nắm lấy Tinh Thần 5D của Gaia.
“Làm thế nào để chúng tôi thoát ra được?” Tôi đã nghe bạn hỏi. Câu trả lời là CHÍNH BẠN, những con người hướng thượng/thăng thiên (‘ascending humans’), đang có ý thức hoặc trong vô thức, lựa chọn để hợp nhất ý thức của bạn với Gaia để chia sẻ tinh thần-“tinh hoa của thần”(“spritual essence”) của bạn với Mẹ Trái Đất.
Bạn có thể chia sẻ tốt nhất nguồn năng lượng tinh thần của mình với Gaia bằng cách gửi Tình yêu Vô điều kiện tới Cô ấy. Gaia đang và sẽ đón nhận nguồn năng lượng tinh thần con người của bạn và với lòng biết ơn, sử dụng quyền năng tinh thần của các bạn để chữa lành cơ thể hành tinh đã bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng của Cô ấy.
Nhờ có cam kết của các bạn để chia sẻ Tinh thần/Linh hồn đang không ngừng mở rộng của các bạn với các nguyên tố Đất, Không khí, Lửa và Nước, các bạn đang “thoát ra” khỏi Ma trận 3D và chia sẻ nguồn lực tinh thần của mình với cơ thể vật lý của Gaia là Trái Đất.
Nhờ sự đóng góp to lớn của các bạn, không chỉ Gaia có thể chữa lành nhiều vết thương mà nhân loại đã gây ra cho cơ thể hành tinh của Cô ấy, mà Gaia còn tăng trưởng đủ mạnh để đẩy Ma trận 3D ra khỏi cơ thể hành tinh của mình.
Sau đó, giống như một chiếc lá khô không thể sống sót trong ngọn lửa; Ma trận 3D không thể tồn tại trong tần số đã được nâng lên của Gaia. Do đó, Ma trận 3D đang được gỡ bỏ khỏi Trái đất của Gaia và được chuyển sang một địa điểm có chiều kích thấp hơn để “đón” những cá nhân vẫn còn cộng hưởng với tần số của chiều kích 3D.
Những người Lạc lối bắt đầu nhận ra rằng nếu họ muốn sở hữu một “định dạng” mà họ có thể gắn vào đó là sức sống héo úa, họ sẽ cần phải “ra đi” cùng với Ma trận 3D. Ma trận đang rời khỏi cơ thể của Gaia và được vận chuyển để tới một nơi khác, một hành tinh, mặt trăng hoặc tiểu hành tinh có tần số thấp hơn.
Thông tin này có vẻ rất bất thường đối với nhiều bạn, nhưng ngày càng nhiều cư dân nhân loại của Gaia đang nhận ra rằng có điều gì đó rất khác. Các loài động vật, chim, côn trùng, cá và các thành viên khác trên Trái đất của Gaia, đang nhận thức rõ về sự thay đổi lớn đang xảy ra.
Cách giao tiếp thông qua các từ riêng biệt được xâu chuỗi lại với nhau để tạo ra một thông tin không phải là trở ngại với những thành viên không-phải-con-người trên Trái Đất này. Thay vào đó, những sinh thể không-phải-con-người trên Trái đất không bao giờ tự nhận mình là “riêng biệt” với Trái đất. Do đó, linh hồn của các loài động vật luôn có sự liên hệ trực tiếp về mặt tinh thần với Gaia.
May mắn thay, ngày càng có nhiều những người “trở về với đất mẹ” và sống từ những gì họ trồng được. Xu hướng mở rộng này đang diễn ra bởi vì Hệ điều hành 3D, phần lớn được tạo ra và chi phối bởi Những người Lỗi thời, Những người Bóng tối và/hoặc Illuminati, những người đã khiến thế giới quê nhà của chính họ trở nên không thể ở được và phải đến Trái đất từ trước đây rất lâu.
Qua nhiều thời đại, Những người Lạc lối này đã chi phối Trái đất của Gaia, nhưng BÂY GIỜ, [các nguồn năng lượng] Tinh Thần của Ánh sáng Cao cả đang chảy vào hành tinh của Gaia. Nguồn Ánh sáng Cao cả này đang thức tỉnh loài người đến mức mà ngày càng có nhiều người nhớ lại Cái Tôi đa chiều/Chân Ngã/Cái tôi Cao cả của mỗi người.
Khi loài người nhớ lại rằng bản chất của họ KHÔNG bị giới hạn trong thể xác vật lý 3D của mình, họ lấy lại được quyền năng bên trong của Linh hồn đã từng bị đánh mất đối với họ sau rất rất nhiều kiếp sống chỉ “nhìn lên TRÊN” để giao tiếp với Linh hồn.
Giống như các bạn, những tình nguyện viên thân yêu của chúng tôi sẽ sống với thể xác trần gian NGAY BÂY GIỜ, hãy nhớ để luôn “nhìn vào BÊN TRONG”[ẩn nghĩa được thể hiện trong ngôn ngữ Tiếng Anh của “sự sáng suốt, thông thái” qua từ IN-SIGHT, “nhìn vào BÊN TRONG”] để liên lạc với Linh hồn/Thế giới Tinh thần, các bạn sẽ “đánh thức” được sự Thông Thái, Quyền Năng và Tình yêu, vốn là bẩm sinh của mỗi người.
Sự Thông thái Vô hạn bẩm sinh, Quyền năng Đa chiều và Tình yêu Vô điều kiện của chính bạn sẽ dẫn lối để bạn dễ dàng phân biệt giữa ảo cảnh của Ma trận 3D và Sự thật được lưu trữ trong Tâm điểm của Gaia. Khi bạn ghi nhớ để nhìn VÀO TRONG, thay vì NHÌN LÊN để tiếp nhận sự hướng dẫn thiêng liêng cho riêng mình, các bạn cũng sẽ ghi nhớ để nhìn vào Tâm điểm của hành tinh để liên hệ với Gaia.
Những người Bóng tối đã tạo ra các “tôn giáo” mà THƯỢNG ĐẾ (“GOD”) ở một nơi xa TRÊN trời. Người ta phải “đến một nơi thờ phụng” và nói chuyện với một người “được đào tạo” để giao tiếp với Thượng Đế tách biệt ở rất xa. Sau đó, loài người bắt đầu tin rằng THƯỢNG ĐẾ ở BÊN TRÊN họ, hơn là ở sâu BÊN TRONG họ.
Do đó, họ đã phục vụ một Thượng Đế siêu nhiên thay vì làm việc với MỘT Cội Nguồn Tâm linh vốn là Cốt lõi của TẤT CẢ mọi sự sống. Khi Thượng Đế ở một nơi xa trên Thiên đàng, con người có thể “thoải mái với quyền-lực-trên-người-khác”. Trên thực tế, hầu hết các nhà lãnh đạo đều dựa vào quyền-lực-trên-người-khác.
Khi mà người ta tin rằng “Thượng Đế” ở xa trên cao họ và có quyền lực bên trên họ, nên họ chấp nhận rằng họ yếu đuối và cần một “người lớn hơn” để dẫn dắt họ. Tuy vậy, NGAY BÂY GIỜ là thời điểm để nhân loại nhớ lại mối liên hệ của họ với các chiều kích cao hơn và sự hướng dẫn tâm linh mà không tới từ bên TRÊN.
Đó là NGAY BÂY GIỜ để con người nhớ lại rằng TẤT CẢ cuộc sống là MỘT [ẩn nghĩa của Remember “nhớ” trong ngôn ngữ Tiếng Anh là Re-Member “Hòa nhập lại” với MỘT]. Do đó, nhân loại là MỘT với THƯỢNG ĐẾ và MỘT với TRÁI ĐẤT. Do đó, để giao tiếp với Linh hồn/Thế giới Tinh thần và/hoặc để giao tiếp với Trái đất, các bạn sẽ “đi vào TRONG” chính MÌNH [“go with IN your SELF”- một ẩn nghĩa khác của Go Within là Go with IN.-”đi vào trong” cũng có nghĩa là “bước đi với Thượng Đế trong ta”; vế thứ nhất là ở trạng thái không-hành-động, thiền định, tĩnh lặng.. ;còn vế thứ hai là hành động với ý thức cao rằng Thượng Đế vẫn luôn câu thông cùng mỗi người, đồng sáng tạo, đồng trải nghiệm..chưa từng “rời xa” dù chỉ một khoảnh khắc thông qua Công nghệ Thần giao Cách cảm, mà bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây: http://giwho.com/vi/phan-ii-chuong-3-than-giao-cach-cam-la-gi-su-that-ve-than-giao-cach-cam/ hoặc trang 71 bản pdf cuốn sách Ánh sáng Tình yêu Thời đại vàng, Nguyễn Ngọc Thuận, 2015].
Tôi, Zadkiel, là Tổng lãnh thiên thần của Tia sáng Thăng thiên Thứ bảy. Quá trình thăng thiên này hướng dẫn bạn “vượt lên” khỏi những ảo cảnh của thực tại vật lý. Tia thứ bảy là Tia sáng Tím của sự Chuyển hóa. Sự khác biệt giữa chuyển hóa và thay đổi là sự “thay đổi” của có thể xảy ra mà vẫn giữ nguyên tần số của thực tại mà giống như trước đó.
Mặt khác, chuyển hóa không đơn giản chỉ là thay đổi. Chuyển hóa là “nâng cao tần số” của bất kỳ con người, địa điểm, tình huống hoặc vật nào. Người ta có thể thay đổi chỗ ở, công việc, mong muốn và / hoặc cách giao tiếp ở chiều kích 3D/4D, sang một lựa chọn 3D/4D tương tự khác mà vẫn duy trì cùng một định dạng không/ thời gian. [ví dụ khi bạn làm một gì đó bạn không thích, cảm giác về thời gian trôi đi rất “chậm” và ngược lại].
Mặt khác, khi một cá nhân chuyển hóa một tình huống, địa điểm hoặc chính bản thân của họ, họ có thể vẫn ở trong hoàn cảnh đó, nhưng họ sẽ trải nghiệm nó từ một tần số nhận thức cao hơn.[vẫn với ví dụ trên, bạn vẫn làm công việc đó, nhưng hiện tại bạn không còn thấy “không thích” mà ngược lại bạn thấy “thú vị”, có thể có lí do nào đó hoặc không, nhưng trải nghiệm của bạn đã được chuyển hóa, và thời gian dường như trôi đi “nhanh” hơn].
Giống như bạn có một “góc nhìn tốt hơn” từ trên “đỉnh núi” thay vì từ một “thung lũng sâu”, bạn có nhận thức rộng hơn về tất cả các thực tại khả thi mà BẠN có thể tạo ra khi ý thức của bạn cộng hưởng với chiều kích 5D và cao hơn, so với khi ý thức của bạn bị giới hạn ở chiều kích 3D.
“Trạng thái ý thức” của bạn xác định tần số tinh thần mà bạn có thể hiện diện và tần số tinh thần của bạn quyết định tần suất của thực tại mà bạn hiện diện. Sau đó, thực tại mà bạn cảm nhận được sẽ là tần số của thực tại mà bạn sẽ trải nghiệm.
Xin hãy nhớ rằng chúng tôi là những người bạn, người nhà và hướng dẫn viên Thiên thần và Thiên Hà của các bạn, chúng tôi cộng hưởng vượt khỏi khung thời gian và không gian 3D của các bạn. Do đó, chúng tôi luôn sẵn sàng NGAY BÂY GIỜ để hỗ trợ bạn.
Tất cả những gì bạn cần “làm” để kêu gọi chúng tôi là mở rộng tinh thần/linh hồn mình tới tình yêu vô điều kiện của chúng tôi,
Phước lành từ Tổng lãnh thiên thần Zadkiel
Dịch: Tùng Phan

No comments:

Post a Comment